NATURE FIRST

Wspieramy zasady odpowiedzialnej fotografii przyrody oraz ochrony fotografowanych miejsc.

Zasady:

  • Przyroda jest ważniejsza od fotografii.
  • Zdobądź wiedzę na temat fotografowanych miejsc.
  • Zastanów się nad możliwym wpływem Twoich działań.
  • Zachowaj rozwagę dzieląc się lokalizacją fotografii.
  • Zdobywaj i dziel się wiedzą o przepisach i regulaminach miejsc.
  • Zawsze stosuj zasadę “nie zostawiaj śladu” (Leave no trace) i staraj się pozostawiać miejsce w lepszym stanie, niż je zastajesz.
  • Aktywnie promuj i edukuj innych na temat tych zasad.

Zachęcamy również Ciebie do dołączenia do sojuszu na rzecz odpowiedzialnej fotografii przyrody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: naturefirstphotography.org